Jensen & Hjorslev

Mine slægtsforskningssider

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol I-V 1624-1797 + Skifter udenfor Skifteprotokol 1667-1822Kildeoplysninger

 • Titel Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol I-V 1624-1797 + Skifter udenfor Skifteprotokol 1667-1822  
  Titel Rudkøbing Skifteprotokol 
  Forfatter http://fynhistorie.dis-danmark.dk/files/historie-info.dk  
  Nummer Kieldsen 
  Kilde-ID S17 
  Tekst II-232 No 24 1.12.1679 21.11.1679
  Kirkeværge Kield Hansen i Brogade
  Enke Anna Rasmusdatter
  Fælles børn
  Lauridtz Kieldsen 18 år sidste 8.8
  Hans Kieldsen 16 år sidste 17.9
  Rasmus Kieldsen bliver 13 år næste julenat
  Lavværge Hans Knudtzen i Rudkøbing
  AR’ søn Morten Laursen skifte efter ML’s far 30.3.1660
  ML har gået på landet for sin stedfar i 5 år med kram
  Enkens svoger byfoged Mogens Jespersen

  II-551 No 74 17.2.1692
  Anne afdøde Kield Hansens
  Hendes børn
  Inger Laursdatter enke efter Laurs Pedersen i Rudkøbing
  Elsabet Laursdatter i København
  Morten Laursen borger i Rudkøbing
  Laurs Kieldsen borger i Rudkøbing
  Hans Kieldsen sejler udenlands
  Rasmus Kieldsen sejler udenlands
  Der omtales en bønnebog, hvori afdøde Laurs Mortensens børns fødselsdage er indført i.

  III-506 2.8.1701
  Inger Christophersdatter
  Enkemand Hans Knudsen
  Fælles børn
  Knud Hansen
  Christopher Hansen
  Hans Hansen Guldsmed
  Anders Hansen
  Dorthe Hansdatter g. m. Lauridtz Kieldsen

  III-516 24.1.1702 17.12.1701
  Dorthe Hansdatter
  Enkemand skipper og købhandler Lauridz Kieldsen
  Fælles børn
  Kield Lauridtzen på sit 15. år
  HansLauridtzen på sit 9. år
  Inger Lauridtzdatter på sit 7. år
  Jens Lauridtzen på sit 4. år
  Rasmus Lauridtzen bliver 1 år den 13.2
  Født værge morbroderen Hans Hansen Guldsmed i Rudkøbing
  LK har værgemål for Melchor Nielsens arv efter dennes farbror Hans Rasmussen

  III-644 25.4.1702
  Hans Knudsen
  Hans børn:
  Knud Hansen i Rudkøbing
  Christopher Hansen Skrædder (Shreder) i Rudkøbing
  Hans Hansen Guldsmed i Rudkøbing
  Anders Hansen i Rudkøbing
  Dorthe Hansdatter død var g. m. Lauridtz Kieldsen deres børn:
  a. Kield Lauridsen
  b. Hans Lauridtzen
  c. Jens Kieldsen Lauridtzen
  d. Rasmus Lauridtzen
  e. Inger Lauridtzdatter

  III-960 5.2.1709
  Morten Lauridtzen
  Død 18.6.1708
  Hans søn
  Lauritz Mortensen
  LM’s kurator Madz Jørgensen
  LM’s farbror Lauridtz Kieldsen handelsmand i Rudkøbing, der nævnes også hans hustru Maria
  Elisabeth Brandt
  Der nævens ML’s søster Inger Lauridtzdatter

  V-231 21.10.1776
  Reinhold Kieldsen
  død 21.10.1776
  Arvinger
  Halvbror Kield Laursen død hans søn
  a. Jørgen Kieldsen i Rudkøbing
  Halvbror Hans Kieldsen død i Rudkøbing hans børn
  a. Laurs Kieldsen død hans børn
  aa. Margarethe Cathrine Laursdatter ugift i København
  ab. Bodel Laursdatter g. m Jens Laursen Kiær [Kier] i Østerby på Langeland
  b. Henrich Kieldsen forhen trompeter i Roskilde død. Har efterlevende børn som ikke har
  meldt sig.
  c. Hanne Dorthe Kieldsen g. m. skomager Casper Magnussen i Farvergaden no 54 i
  København
  d. Elisabeth Hansdatter Kieldsen g. m. Poul Carlsted forhen skovfoged og snedker ved
  Lerchenborg i Sjælland begge døde, deres barn
  da. Margarethe Cathrine Poulsen g. m. Jørgen Ernst Snedker i Bogense. Attest på at
  hun er døbt 11.8.1748 i Kallundborg.
  Halvbror Rasmus Kieldsens død, hans barn
  a. Maria Elisabeth enke efter Jens Hellesen i Rudkøbing
  Halvsøster Inger g. m. Nedergaard deres datter
  a. Agnete Nedergaard g. m. Peder Wiit i Rudkøbing
  Halvsøster Margarethe Dorthea g. m. Kruse deres datter
  a. Abel Cathrine Kruse g. m. Peder Stage i Rudkøbing

  16.1.1733 16.11.1731
  Erich Zier
  Enke Inger Lauridtzdatter
  Fælles barn
  Aniche Erichsdatter Zier i sit 10. år
  Lavværge herredsfoged Niels Holst
  Samfrænder Jacob Ottesen og Lauridtz Ottesen af Rødby,
  Kield Lauridtzen og Jens Kieldsen af Rudkøbing som er enken og barnets nærmeste pårørende
  Barnets stedfar Christen Rasmussen Nedergaard
  Kgl. tilladelse til samfrændeskifte af 16.11.1731  
  Knyttet til Inger Christophersdatter
  Dorthe Hansdatter
  Anders Hansen
  Christopher Hansen
  Hans Hansen
  Kield Hansen
  Knud Hansen
  Hans Kieldsen
  Inger Larsdatter Kieldsen
  Lauridtz Kieldsen
  Rasmus Kieldsen
  Hans Knudsen
  Hans Lauridtzen
  Jens Lauridtzen
  Kield Lauridtzen
  Rasmus Lauridtzen
  Elsabet Laursdatter
  Inger Laursdatter
  Morten Laursen
  Abel Catharina Mogensdatter
  Laurs Mortensen
  Anna Rasmusdatter
  Erik Larsen Zier