Jensen & Hjorslev

Mine slægtsforskningssider

Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 349

      1 2 3 4 5 ... Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 "Denne Familie, som kom her til sognet fra Brøns den 15. Jan. 1836 for at nyde Understøttelse af Fattigvæsenet, fordi Manden var født her, havde et godt Skudsmaal med fra Sognepræsten Radoor i Brøns i Holsteen"  Wilslev Pedersdatter Brøns, Maren (I28)
 
2 10 January trolovet Jørgen Berentsen Kier, ungkarl og forpagter på Egelykke til Karen Christiansdatter Basballe her i byen. Viede 13 july Familie F125
 
3 10/4 1591 bleff Hr. J. Jesperßøn dømpt fra Kallet af mig oc Prousten Hr. Sone Hanß. i alle Herrits Præsters Neruerelße i Øxendorp Kirke, for hand haffde forglempt at læse offuer Børnen, nar de baris i Kirken, effter Ordinanzen; christnet dem for Thenesten vdi 1 eller 2 Fadders Neruerelße oc ville iche teffue(1) effter flere, oc iche gjort thet mellem Epistelen og Euang.; dog døbt dem i Naffn Faders, S. oc Hel. Disligieste iche lest Formaningen til dem, som vilde anamme Sacramentet, aff Manualen(2).? (J. M. 173-74). Bad veemodig om, at maatte blive ved sit Brød, men der var ingen Redning, ingen Bønhøring. Cana barba; diues vir, usuram exercet?(3).
(1) teffue = tøve, måtte vente.
(2) manuale = Alterbog
(3) »Cana barba; diues vir, usuram exercet« = Graat Skæg, Rig Mand, bedriver Aager. (dvs. tager renter af udlånte penge. Enhver form for rentetagning blev regnet for åger.) 
Jespersen, Jørgen (I721)
 
4 2. july blev døbt Peder Witts barn kaldet Barbara Catrine, båren af Matthis Witts hustru.
Fadderne var: Christen Nedergaard, Christian Basballe, jomfru Beecher, Mads Kruse og M... 
Witt, Barbara Catrine (I146)
 
5 24 jun blev Peder Witts datter døbt af hr. Rifbierg og kaldet Inger Kirstine. Jomfru Barbara Witt bar barnet.
Fadernes navn: ... Bager, ... ... Schrøder, Mon.. Pilegaard, Jørgen..., ... ... 
Witt, Inger Kirstine (I338)
 
6 3die søndag i advent, den 13. Dec døbt Mads en søn af gårdmand Lars Pedersen og hustru Anne Rasmusdatter, Illebølle, født ...
Faddernes navn: ... ... til Pollesholm, Daniel Jørgensen ..., gårdmand Hans Jørgensen, Erik Hansens datter alle af Illebølle og sognefoged Mads Larsens datter af Lindelse som bar barnet. 
Larsen, Mads (I297)
 
7 5 tirsdagen den 11te april om morgenen kl. 5 bortdøde Anders Jespersen i Tokkendrup... i sit alders 68rd aar og blev begravet 2den søndag efter påske den 16 april med blot jords påkastelse Jespersen, Anders (I195)
 
8 6. onsdag i fasten, d. 28 marts, døbt Hans Jørgen, en søn af gårdmand Lars Pedersen og hustru Anne Rasmusdatter af Illebølle, født d. 24 samme.
Fadderes navn: Hans Jacob Larsen i Quindebjerg, Mads Larsens søn, Rasmus af Lindelse, ... ... Illebølle og Erik Hansens datter. Peder Jørgen Pedersens datter, Maren fra ... bar det. 
Larsen, Hans Jørgen (I291)
 
9 67 år og 8 mdr. Madsen, Mads (I270)
 
10 9 janary døbt Peder Witts barn kaldet Erich Christian, baaren af Jens Kieldsens hustru.
Fadderne var Mathis Witt, Kield Larsen, Jørgen ..., Hilleborre Bay Jørgen Kieldsens hustru 
Witt, Eric Christian (I145)
 
11 af Fridericia Charlotte Caspersdatter på Seminariet.
Faddere: Jørgen Larsen, Hans Christiansen, Christian Conradsen, Jens Conradsen, alle af Lydingegårde 
Jacobsdatter, Maren (I101)
 
12 Afgået fra Brejning til Vedersø: Søren Sørensen med hustru Ida Kirstine Rikke Knudsdatter og 8 børn.
 
Sørensen Led, Søren (I37)
 
13 Afgået fra Brejning til Vedersø: Søren Sørensen med hustru Ida Kirstine Rikke Knudsdatter og 8 børn. Knudsdatter, Ide Kirstine Eriche (I34)
 
14 Aftægtsmand Jørgen Hansens Kone i Ringsted. Forhen besad de Gaaarden Lindeskilde eller Lindegaard, hvoraf Ringsted er en Parcel Jørgensdatter, Anne (I177)
 
15 Alderdom Nielsen, Niels (I333)
 
16 Anders Nielsen Rytter, 3. gang i ægteskab Familie F159
 
17 Anm. Levede 59 aar med hans for 2de. aar siden afd. kone.  Klitz, Thomas Simonsen (I795)
 
18 Anmærkninger: Levede i ægteskab med hendes efterladte mand over 59 aar. Jørgensdatter, Bodil (I797)
 
19 Anne Kirstine Madsdatter bliver enke i 1838. Hun gifter sig ikke igen men bliver siddende på gården indtil sønnen overtager den.
Hun opdrager datteren Karen Jørgensdatter to børn født uden for ægteskab indtil Karen gifter sig i 1853. Mads rejser hjemmefra og Anne Kirstine flytter hjem til moderen. 
Madsdatter Aagaard, Anne Kirstine (I190)
 
20 Baaret af Anna Matthiasdatter i Brøns. Faddere: Hans Michael i Br. Niels Feddersen? I Br, Peder Evaldt i Br. Laust Jensen?, Maren Pedersdt. i Br., (Johanne?her?) Catrine xxxxx i Br.  Thomsen, Jørgen (I799)
 
21 Baaret af Bold Schackis i Brøns, Faddere: Christen Olufsen i Schie. Søren Nielsen i Axxx, Anders Jepsen???? i Scheireb. og Kirsten Johans i Hav.  Thomsen, Hans Adolph (I800)
 
22 Baaret af Botille Nielsdatter Schack i Brøns. Gunder Simonsdatter i Brøns. Maren Jørgensdt. i Br.
Jens Matthisen i Br. Hans Andersen i Br, Jacob XXX, Knud xxxx i Astrup, 
Thomsen, Simon (I798)
 
23 Baaret af Maren Peder Laustsens hustru i Brøns. fadder Maren Joensdatter? i Br.og Mette Kirstine i Br. Bente Møller, Ole Møller Smed, Niels Simonsen i S., Morten Jensen i Br.  Thomsen, Jørgen (I801)
 
24 Begravet 3 dage efter sin mand Jeppe Madsen Krogsgaard Basballe, Karen Christiansdatter Riegels (I345)
 
25 Begravet 3 dage før sin hustru Karen Basballe.
Han efterlod sine børn og stedbørn 11.666 rdl. 
Krogsgaard, Jeppe Madsen (I344)
 
26 Begravet forpagteren Jørgen Kiær på Egelycke etat 34 aar Kiær, Jørgen Henning Berendtsen (I476)
 
27 Begravet i Gråbrødre Kirke i Odense. Hans Mule og Edeles gravsten blev siden ført til Vor Frue Kirke Mule, Hans (I444)
 
28 Begravet i Gråbrødre Kirke i Odense. Hans Mule og Edeles gravsten blev siden ført til Vor Frue Kirke [Mikkelsdatter], Edele (I445)
 
29 Bernstorffsminde seminarium oprettet 1794, nedlagt som seminarium 1826 Jensen, Jochum (I9)
 
30 Biskoppen noterede ved sit tilsyn: "Skikkelig, villig, ei meget begavet, lærer børnene alt for lidt."
Ved en anden lejlighed: "Læsning ret god, men stemmen synker ei ved puncktum."
Niels Nielsen var imidlertid afholdt af beboerne, som til hans fødselsdag i 1874 ved en debutation overrakte ham 12 sølvspiseskeer med portageske. 
Nielsen, Niels (I327)
 
31 Blev baaret af Cathrina Anders kone. Faddere: Else Cathrina Hansdt., Anna Cathrina Pedersdt., Christens h????, Hans Michael, Michel Nielsen alle af Brøns.  Thomasdatter, Anna (I802)
 
32 Blev baaret af Mette Lausts kone i Br. Faddere: Niels Laursen i Br. Jens Andersen, Peter Andreas Laursen, Hans Krog, Ingeborg Pedersdatter af Br., Kirsten Maria Christensdatter af Schierbek.  Thomsen, Niels (I803)
 
33 Blev båret af Anne Marie Hansdatter af Brændelydinge. Faddere: Gårdmand Peder Hansen af Brændelydinge, Lars Madsen Aagaard af Lydinge, gårdmand Søren Hansen og Hans Frandsen af Snarup Jørgensen, Niels (I192)
 
34 Blev båret af Karen Handsd. Schark i Br.
Faddere: Thomas Simonsen i Br., Niels Nielsen ..., Anders Christensen i Br., Karen Jensdt. i Br. 
Wilslev Pedersen, Thomas Simonsen (I796)
 
35 Blev båret af Kirsten Niels Scharks hustru i Brøns.
Faddere: Mathias Jensen i Br., Niels Lauritsen, Niels Hansen Henningsen ..., Else JHansdatter alle af Brøns 
Wilslev Pedersen, Hans Adolph (I793)
 
36 Blev båret af Maria Peder Laurtisens hustru i Br.
Faddere: Mette Kirstine Scharx i Br., Maria Sørensdatter i Br., Mette Nielsdatter i Br., Johan Klitz i Hav, Hans Krog Br., Niels Jensen i Br. 
Wilslev Pedersdatter, Anna Botille (I575)
 
37 Blev båret af Martha Laustdt.
Faddere: Jørgen Thomsen af Schierbek, Anders Hansen i Br. Johan Mejer Larsen i Br., Ellen Brodersdt. i Br. 
Wilslev, Niels Pedersen (I792)
 
38 Blev döbt Vejemester Jörgen Krogsgaards og Inger Kirstine Widts Drengebarn kaldet Jeppe holdt over Daaben af Madme Widt,
Fadere Hr General Auditeur Flindt, Kiøbmand Hans Thomesen Basballe, Kiøbmand Hans Kiær, Tolderens yngste Sön Mathias, Jomfr Drejer. 
Krogsgaard, Jeppe (I339)
 
39 Blev Peder Witts datter døbt af hr. Wulf og kaldet Erica Christiane. Byfoged Møllers hustru Maren bar barnet.
Faddernes navn: Jørgen Kieldsen, Claus Bloch, Christian Povlsen, jomfru Dorthe Helena Olsens 
Witt, Erica Christiane (I98)
 
40 Boede i Lindelse Larsen, Anton Guldborg (I426)
 
41 Brudgommen: Værtshusholder Jakob Andersen Hjorslev i Aabye Kro og pigen Karen Madsdatter i Aabye Kro.
Forlovere: Møller Heldager i Gundestrup Mølle og hotelvært Mortensen i Vester Aaby 
Familie F37
 
42 Brystsyge Nielsdatter, Anne (I636)
 
43 Båren af Karen Andersdatter. Faddere: Rasmus Rasmussen, Niels Andersen, Jørgen Larsen og Christopher Svendsen, alle af Lydingegårde Jacobsdatter, Karen (I109)
 
44 Båren af Karen Christiansdatter af Spanget. Faddere: Niels Nielsen af Fleninge, Rasmus Pedersen på Brahetrolleborg, Anders Rasmussen af Haagerup og Jens Pedersen af Haagerup Jacobsen, Conrad (I537)
 
45 Båren af Mad. Zeuthen af Krarup.
Faddere: Gd. Hans Jensen, Snarup, Hans Jensen, Jørgen Hansen og Knud Madsen alle af Lydinge. 
Madsdatter Aagaard, Anne Kirstine (I190)
 
46 Båret af ... ... . Faddere Mads Hansen, Henrik Rasmussen, Jørgen ... og Hans Larsens hustru. Jensdatter, Anne Katrine (I532)
 
47 Båret af Birthe Markusdatter ... Nakkebølle. Faddere Johan Jørgen Poulsen af Nyboe, Mads Hansen, Niels ... og Henrik Rasmussens hustru Jensen, Niels (I548)
 
48 Båret af Hans Jægers hustru. Faddere: Henrik Rasmussen, Mads Hansen, Johan Jørgen Poulsen af Nyboe og Anders ...s hustru  Jensen, Jochum (I9)
 
49 Båret af Johanne Matthisdatter i Brøns,
Faddere i xxx: Hanns? Simonsdatter? i Astrup???, Bold Jensdatter(el. Joensdatter)?? på XX Johan Klids i Hav, Niels Jørgensen i Vod(der)?? Thomas Klidts i Brøns.  
Thomasdatter, Else (I53)
 
50 Båret af Jørgen Andersens hustru af Spanget. Faddere: Bent Bendtsen, Hans Larsen, Jørgen Nielsen alle af Spanget og Lars Rasmussen af Haagerup Jacobsdatter, Christiane (I538)
 

      1 2 3 4 5 ... Næste»